Covid-19 in de praktijk

In het kader van de huidige corona-epidemie hebben we enkele maatregelen getroffen zodat we de 'niet-corona patiënten' gescheiden kunnen houden van de 'corona-patiënten'. Personen met mogelijks corona symptomen kunnen enkel telefonisch een afspraak maken, er is een afzonderlijke infectiewachtzaal voor hen voorzien, mondmaskers zijn verplicht,.... Op deze manier kunnen we de reguliere zorg zo lang mogelijk op een veilige manier garanderen.

- Kom zoveel mogelijk alleen op afspraak (enkel 1 begeleider bij kinderen en hulpbehoevenden)
- kom 5 minuten voor je afspraak de praktijk binnen
- Ontsmet je handen bij het binnenkomen
- Respecteer de afstand en elkaar

Verlof artsen:

Dr. Leen De Bruyn en Dr. Liesbeth Thielen hebben verlof van 6 tem 9 april 2021.

Dr. Leo Berghmans heeft verlof van 12 tem 16 april 2021.

Verpleegkundige in de praktijk

In onze praktijk is sinds kort op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend een verpleegkundige aanwezig. Bij deze verpleegkundige kan u bloed laten afnemen nadat u telefonisch contact hebt gehad met uw huisarts. Dit kan tijdens het telefonisch spreekuur. Op deze manier kan de arts beslissen of een bloedanalyse aangewezen is en welke onderzoeken er uitgevoerd dienen te worden. Om de resultaten te bespreken dient u een afspraak te maken bij uw huisarts. Dit kan al vanaf 1 dag na de bloedafname. Op deze manier kunnen we onze patiënten beter informeren en gezamenlijk een medisch beleid opstellen.

Kwalitatieve zorg op maat van de patiënt is het doel van groepspraktijk Luce. We zijn een groep van 5 huisartsen in Genk. Wij hanteren een wetenschappelijk onderbouwde geneeskunde waarbij de patiënt centraal staat. Wij werken als 1 team samen door regelmatig te overleggen en de patiënten hun zorgelementen te evalueren. Ons medisch dossier geeft ons de mogelijkheid om steeds alle artsen op de hoogte te stellen van het volledige dossier van de patiënt. Bij afwezigheid van één van de artsen blijft er voor u een continue persoonlijke en medische dienstverlening verzekerd. 

 In onze praktijk zijn ook enkele paramedici werkzaam om een multidisciplinaire zorg te kunnen aanbieden aan onze patiënten. Ons huisartsenteam wordt versterkt door een verpleegkundige, loopbaancoach, veerkrachtcoach en een vroedvrouw.