Praktijkwerking

Raadpleging en huisbezoeken

Een raadpleging in de praktijk biedt ons de ideale omstandigheden om u te onderzoeken en te behandelen. Het meest geschikte medisch materiaal is hier voorradig. U wordt sneller geholpen en de wachttijd wordt hierdoor beperkt. De kwaliteit van zorg zal erop vooruitgaan.

Per patiënt dient één afspraak gemaakt te worden. Ben u met 2, dan dient u dus 2 afspraken te maken. Voor pre-operatieve onderzoeken dienen ook 2 afspraken voorzien te worden. Neem steeds uw identiteitskaart mee op consultatie.
Afspraken kunnen zowel telefonisch als online (via Digitale Wachtkamer) gemaakt worden. 

Gezien de drukte in de praktijk is het hinderlijk indien patiënten niet opdagen op de gemaakte afspraak. Bij het niet opdagen op de afspraak zonder te verwittigen zal hier notie van gemaakt worden. U zal vanaf dan enkel nog de dag zelf telefonisch een afspraak kunnen maken. Bij een tweede maal niet opdagen zonder te verwittigen zal gevraagd worden een andere huisarts te zoeken gezien er op dat moment geen gezonde arts-patiënt relatie meer is met wederzijds respect. 

Voor ernstig zieke, bedlegerige en mindere mobiele patiënten is het mogelijk een huisbezoek aan te vragen. Een huisbezoek dient tussen 8u00 en 11u00 aangevraagd te worden. Door drukte kan het zijn dat u niet bezocht wordt door uw vaste huisarts, maar door de huisarts die op dat moment beschikbaar is.

Indien u niet (tijdig) aanwezig kan zijn, gelieve telefonisch te verwittigen zodat wij andere patiënten kunnen verder helpen.

We begrijpen dat u een voorkeur heeft voor één of voor enkele artsen maar als u dringend geholpen wenst te worden en de arts van uw voorkeur niet beschikbaar is, zal u een afspraak worden aangeboden bij een collega.

Medische vertegenwoordigers dienen telefonisch een afspraak te maken.

Telefonisch spreekuur

Dagelijks zijn er 1 of meerdere dokters telefonisch bereikbaar.  Wij staan u graag te woord tijdens ons telefonisch spreekuur voor bespreking van resultaten of voor kleine vragen.

  • Dr. De Bruyn: Maandag 13-14u / Woensdag en Vrijdag 12-13u
  • Dr. Meyers: Dinsdag en donderdag 11u-12u
  • Dr. Thielen: Maandag en donderdag 12u-13u (ongewijzigd)
  • Dr. Severeyns: Dinsdag 12-13u / vrijdag 13-14u

Voorschriften, attesten en formulieren die tijdens het telefonisch spreekuur klaargemaakt worden, kunnen aan de balie opgehaald worden (9u - 12u en 14u - 18u). Als na 3 weken deze attesten niet opgehaald zijn, zal deze service voor de betreffende patiënten niet meer verleend kunnen worden. 


Wachtdienst

Van vrijdagavond 18u tot maandagochtend 8u en op feestdagen kan u doorlopend terecht op de huisartsenwachtpost gelegen in het R-gebouw van het synapspark (ZOL campus), 3600 Genk, 089/20 10 90. U dient altijd eerst telefonisch contact met hen op te nemen.

Op weekdagen gaat de wachtdienst in vanaf 19 uur. U krijgt via het vaste nummer van uw huisarts verbinding met de huisarts van dienst.  

Apotheek: 0903/99000 of www.apotheek.be

Tandarts: op zaterdag, zondag en feestdagen tussen 9u en 18u00: 0903/39969

Spoedgevallen

Wanneer dringende hulp nodig is, mag u uiteraard altijd bellen, 089/30 88 28.

Bij levensbedreigende situaties waarbij u niet onmiddellijk de praktijk kunt bereiken, belt u best het noodnummer 112

Globaal medisch dossier

Sinds 1 mei 2002 kan iedereen het beheer van een globaal medisch dossier aan zijn/haar huisarts toevertrouwen. Zo kunt u genieten van 30% vermindering op het remgeld voor raadplegingen en huisbezoeken. Door de huisarts de coördinatie van uw medische verzorging toe te vertrouwen, krijgen u en wij een totaalbeeld van uw medische geschiedenis. Zo verhoogt u de kwaliteit van uw gezondheidszorg.